YES24 – CẬP NHẬT THÊM CTKM TUẦN 08/04 – 15-04-2019

YES24 – CẬP NHẬT THÊM CTKM TUẦN 08/04 – 15-04-2019

Một số chương trình nổi bật:
1. Chương trình: Missha rạng rỡ chào hè
– Thời gian bắt đầu: 8.4
– Thời gian kết thúc: 1.5
– Nội dung: giảm 50%
 
2. Chương trình: Thời trang công sở Korea
– Thời gian bắt đầu: 8.4
– Thời gian kết thúc: 28.4
– Nội dung: giảm 50%
 
3. Chương trình: Cẩm nang du lịch
– Thời gian bắt đầu: 8.4
– Thời gian kết thúc: 28.4
– Nội dung: giảm 50%
 
4. Chương trình: Sắm kính chơi lễ
– Thời gian bắt đầu: 6.4
– Thời gian kết thúc: 15.4
– Nội dung: giảm 50% + quà tặng
 
5. Chương trình: Vicci Đánh tan mùa nắng
– Thời gian bắt đầu: 4.4
– Thời gian kết thúc: 30.4
– Nội dung: giảm 50%
 
6. Chương trình: Chongkundang Siêu giảm siêu quà
– Thời gian bắt đầu: 4.4
– Thời gian kết thúc: 30.4
– Nội dung: giảm 50% + quà tặng
 
 

[atcoupon type=”yes24vn”]

Viết một bình luận