Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L) được dùng trong chế phẩm điều trị viêm gan B 2020

Cao Diệp Hạ Châu

Diệp hạ châu hay Phyllanthus niruri là một loại thực vật dùng làm thuốc, được tìm thấy ở các khu vực ven biển. Diệp hạ …

ĐỌC THÊMDiệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L) được dùng trong chế phẩm điều trị viêm gan B 2020