Quang Vinh ấn tượng gì với trải nghiệm “ăn tối giữa trời” độc nhất vô nhị tại Kuala Lumpur?

Quang Vinh ấn tượng gì với trải nghiệm “ăn tối giữa trời” độc nhất vô nhị tại Kuala Lumpur?

Kuala Lumpur có khởi nguyên vào thập niên 1850, khi chủ tịch Mã Lai của Klang là Raja Abdullah, một thành viên vương thất của …

ĐỌC THÊMQuang Vinh ấn tượng gì với trải nghiệm “ăn tối giữa trời” độc nhất vô nhị tại Kuala Lumpur?